Online olvasható/letölthető írásaim

1985

A szocialista közoktatás-politika kialakításának első kísérletei Magyarországon a felszabadulás után (Egyetemi doktori disszertáció)

1994

A közoktatás Magyarországon, 1945-1956 (Kandidátusi disszertáció)

Iskolánk névadója, gróf Károlyi Mihály

1997

A mélység elve és a történelemérettségi (Bihari Péterrel). Új Pedagógiai Szemle, 1997. 3. sz.

1999

Az általános iskola deNATurálása. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 4. sz.

2000

Jegyzet az ismeret-központúságról. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 2. sz.

2001

A tanítás mestersége. Budapest, 2001, Iskolafejlesztési Alapítvány

A történelemtanítás funkcióiról. In: Donáth Péter – Farkas Mária (szerk.): Filózófia – Művelődés – Történet 2001. Budapest, 2001, ELTE TÓFK.

2002

A tudás változó tartalma. In: Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. Budapest, 2003, Országos Közoktatási Intézet, 87-91.

Műveltség és autonómia. Iskolakultúra, 2002. 9. sz., 87-102.

Műveltség és autonómia. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 10. sz., 3-8.

2003

Az egyszintű, kompetencia-központú érettségi-felvételi vizsga koncepciója (Arató Lászlóval, Mihály Ottóval, Nahalka Istvánnal, Trencsényi Lászlóval). Iskolakultúra, 2003. 8. sz. Melléklet.

A társadalomismeret oktatása Európában és Magyarországon. In: Komlossy Ákos (szerk.): Az Európai Unió és a magyar iskola. Tudomány és közoktatás. Szeged, 2003, Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 75-86.

A mélységelvű tanításról. Új Pedagógiai Szemle, 2003. 3. sz., 8-11.

2004

A történelmi műveltségről. In: Donáth Péter – Farkas Mária (szerk.): Filózófia – Művelődés – Történet 2004. Budapest, 2004, ELTE TÓFK.

Mi a műveltség? Iskolakultúra, 2004. 2. sz. 103-108.

2005

A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés. In: Hunyady Györgyné, Kereszty Zsuzsa, Véghelyi Józsefné (szerk.): Roma gyerekekre vonatkozó kompetenci fejlesztése a tanító- és (óvó)képzés tantárgyi programjaiban. Budapest, 2005, Trezor Kiadó.

2006

Doxoszophia: Műveltség, demokrácia, iskola. Iskolakultúra, 2006, 7-8. sz., 127-151.

2007

Egy történelmi tudásszintmérés tapasztalatai. In: Donáth Péter – Farkas Mária (szerk.): Filozófia – Művelődés – Történet 2007. Budapest, 2007, Trezor Kiadó, 277-309.

A közös olvasásról. Előadás a 60 éves Trencsényi Lászlót köszöntő Connecting People c. konferencián, 2007. október 3-án. Taní-tani Online, 2017. március 29.

2008

A kompetenciaalapú oktatás és az értékelés átalakítása. In: Knausz Imre (szerk.): Gyermek, pedagógus, pedagógusképzés. Tanulmányok. Budapest, 2008, Új Helikon Bt, 115-126.

Mit kezdjünk az értékeléssel? Adalékok az integrációs nevelés pedagógiájához. Budapest, 2008. Educatio.

2009

Nem tudom, világos-e... Előadás Mihály Ottó 70. születésnapja alkalmából, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében rendezett konferencián 2009. május 20-án. Taní-tani, 2009, 2. sz. 3-5.

A kompetencia szerkezete és a kompetenciaalapú oktatás. Iskolakultúra, 2009, 7-8. sz. 71-83.

A magyar iskola csak gyermekmegőrző (interjú). 24.hu, 2009. október 18.

A tanítás mestersége. Programcsomag a pedagógusképző intézmények számára (Karlowits-Juhász Orchideával, kézirat)

Ember és társadalom műveltségi terület. Oktatói módszertani kézikönyv (Falus Katalinnal, kézirat)

2010

Műveltség és demokrácia (kézirat).

2011

Műveltség és motiváció a közoktatásban. Egyenlítő, 2011. 9. sz. 7-13.

Nemzetépítés és Nemzeti alaptanterv. Taní-tani Online, 2011. február 9.

Kell-e nekünk a projektpedagógia? Taní-tani Online, 2011. július 18.

Marathóneia. Második ének. A seregek felsorolása. Taní-tani Online, 2011. szeptember 26.

2012

A kötött tananyag és az oktatás hatékonysága. Taní-tani Online, 2012. február 25.

Hálóba gabalyodva. A pedagógus esete a Facebookkal. Taní-tani Online, 2012. június 23.

Mégis, kinek a szövege? Az iskolai plágiumról és a szöveg kettős elidegenüléséről. Taní-tani Online, 2012. szeptember 27.

2013

Iskolai demotiváció – amnéziás demokrácia. Taní-tani Online, 2013. február 3.

Barbárok a kapuk előtt. Galamus, 2013. július 29. (Alternatív link)

Mi a nevelés? Taní-tani Online, 2013. november 9.

2014

Tehetség: előnyök és hátrányok metszéspontján. A Nemzeti Tehetség Program és a tehetségsegítés esélyei Északkelet-Magyarországon (szerk. Lubinszki Máriával és Sarka Ferenccel). Miskolc, 2014, ME BTK Tanárképző Intézet.

A fókusz mint oktatáselméleti kategória. Taní-tani Online, 2014. február 8.

A tanulás társadalmi kontextusa (interjú). In: Szegedi Eszter – B. Tier Noémi (szerk.): Alma a fán. A tanulás jövője. Budapest, 2014, Tempus Közalapítvány.

Esendő szövegek. Nyelv és Tudomány, 2014. május 5.

A Hamupipőke-effektus, avagy a tehetségpazarlás intézményes keretei. Taní-tani Online, 2014. június 18.

A pedagógiai kultúráról. Taní-tani Online, 2014. december 3.

2015

Mint oldott kéve. Történelemtanítás és nemzeti kultúra. Taní-tani Online, 2015. február 3.

A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Miskolc, 2015, Miskolci Egyetemi Kiadó.

A pedagógiai kultúraváltás esélyei (szerk. Ugrai Jánossal közösen). Miskolc, 2015, Miskolci Egyetemi Kiadó.

Eldologiasodás és elismerés az iskolában. Taní-tani Online, 2015. november 21.

Irodalmi nevelés. Bekezdések Babits fiatalkori esszéjének ürügyén. Taní-tani Online, 2015. november 28.

2016

Oktatás irgalmasság nélkül. Taní-tani Online, 2016. április 21.

Minden, amit tudni akarsz a tanodákról (Recenzió a Mire jó a tanoda? c. kötetről). Taní-tani Online, 2016. május 14.

What does it Mean to Educate? Practice and Theory in Systems of Education, 2016/1.

Lehet-e „jó hely” az iskola? Tanító, 2016. november.

Az iskolai nevelés fölöttébb szükséges voltáról. Oktatás és nevelés viszonyának néhány kérdése Loránd Ferenc életművében. Új Pedagógiai Szemle, 2016. 7-8..


Publikációim jegyzéke az MTMT-ben